verantwoordelijk uitgever


hoofdredacteur
Frans van Meeuwen
frans@passionholdsimpressions.com
+31 652 75 75 65

vormgeving


fotografie
Frans van Meeuwen
abonnementenservice
www.passionholdsimpressions.com


advertenties en partners
adverteren@passionholdsimpressions.com
Nederland +31 652 75 75 65

redactieadres

België
Handelsregister: HRT72456
BTW: BE0697310729
PASSION HI is een publicatie
van 4 nummers per jaar
www.PassionHoldsImpressions.com